Services

  • Home
  • Service Categories
  • Services

Protection of unregistered and stateless persons

1954 CONVENTION RELATING TO THE STATUS OF STATELESS PERSONS 1961 CONVENTION ON THE REDUCTION OF STATELESSNESS ACCESS TO CIV I L STATUS REGISTRATION AND DOCUMENTATION Ensuring birth registration and citizenship is important for every individual’s future. Birth registration is a key point to ensure that every individual is counted and…
Read More

Discrimination

CRPK, e konsideron vlerë të saj rolin e saj për dekada me radhë në ndërgjegjësimin, për viktimat e mundshme të diskriminimit, të cilët shumë shpesh janë të pavetëdijshëm për të drejtat e tyre, si dhe për publikun e gjerë. Duke e parë nga afër punën e zyrave komunale për çështjen…
Read More