Month: March 2024

NEWSLETTER P2 2023

We are pleased to announce the publication of our annual newsletter, which showcases the dedicated efforts of our legal staff in addressing statelessness. This year, we have made our newsletter even more accessible by publishing it in three languages: Albanian, Serbian, and English. The newsletter highlights Newsletter P2 2023 ______________________________________…
Read More

Përmbledhja e Aktiviteteve Seminarike: për Komunën e Prishtinës, Ferizajt, Graqanices dhe Junikut

Përmbledhja e Aktiviteteve Seminarike: për Komunën e Prishtinës, Ferizajt, Graqanices dhe Junikut Periudha e Shkurtit   Në Shkurt, Programi për të Drejta Civile Kosovë (CRP/K), në partneritet me Women4Women dhe me mbështetjen e CARE International Kosovo, zhvilloi një seri seminaresh për Komunat e Prishtinës, Ferizajt, Graçanicës dhe Junikut. Tematika e…
Read More